Дейности

В настоящата си практика за извънболнична специализирана помощ АИПСМПП „Д-р Лора Камбурова“ ЕООД – гр. Велико Търново извършвам долуописаните дейности. За преглед може да ме посетите в каб. 210, Градска поликлиника – гр. Велико Търново след предварително записан час за консултация.

Прегледи на новородени и на деца до 18-годишна възраст

Съвременни аспекти на захранването и храненето на детето

Диагностика и лечение на заболяванията в детска възраст

Ехография на коремни органи; Спирометрия; Пулсоксиметрия;

Хомеопатични прегледи и терапия

Детски консултации

Консултации относно кърмене, растеж, физическо и психомоторно развитие, масаж, закалителни процедури

Прегледи и консултации по домовете

След уговорен час


Работно време на кабинета

Понеделник14:00 – 18:00
Вторник08:00 – 12:00
Сряда14:00 – 18:00
Четвъртък 08:00 – 12:00
Петък14:00 – 18:00