За мен

Здравейте! Аз съм доктор Лора Камбурова, д. м., специалист детски болести.

Завършила съм Медицинския Университет в Плевен, където и работих доста години след това. В момента имам педиатрична-лекарска практика в град Велико Търново и работя по договор със Здравната каса (НЗОК). Като специалист по детски болести се интересувам от всички теми касаещи детското здраве и нервно-психическото развитие на децата.

Настоящ и предишен опит

Специалист педиатър – гр. Велико Търново
(2016 – до момента)
Специалист педиатър , хомеопат в своя лекарска практика.

Преподавател  към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
(2018 – до момента)

Работих като Специалист педиатър (ординатор, главен асистент) в Детска клиника към УМБАЛ „Георги Странски“ – гр. Плевен
(2012 – 2017)

Докторант към Медицински Университет – гр. Плевен
(2007 – 2012)
През 2012 година защитих дисертация на тема „Клинико-лабораторни и имунолгични особености при деца с протрахирана пневмония“ Присъдена ми беше научната степен „доктор“.

Преминах обучение и се дипломирах в Европейска школа по клинична хомеопатия
(2010 – 2012)